Оценяване

Фестивалът няма конкурсен характер!

Изпълнителите се представят пред професионално жури - специалисти в различни жанрове на изкуството.

Партньори

Mineralni Bani Municipality
Haskovo Municipality
Dance Club Rona
Broadway Dance Center
DTUSA
Ateneo Della Danza
Mulero
wadf
soli
Ministry of Culture Bulgaria
Micra
eTV
eTV