Оценяване

ЖУРИ

Участниците в Арт фестивал „Фантазия” ще бъдат оценявани от професионално и компетентно в разделите. Съдиите оценяват по точкова система, като най- високия сбор определя победителя в групата. Критериите за оценяване в раздел „Танц” са Техника, Хореография, Изпълнение и Шоу/Имидж, като един съдия може да постави от 1 (най- лоша) до 10 (най- добра) оценка в четирите критерии. В останалите раздели се оценява по два или три критерия. Най- високият сбор определя победителя в категорията.

Партньори

Mineralni Bani Municipality
Haskovo Municipality
Dance Club Rona
Broadway Dance Center
DTUSA
Ateneo Della Danza
Mulero
wadf
soli
Ministry of Culture Bulgaria
Micra
eTV
eTV