Обща информация

ОРГАНИЗАТОР:

Сдружение „Спортен клуб РОНА”

съвместно със

„Съюз на организациите за любителско изкуство” /СОЛИ/

и с домакинството на ОНЧ „Заря-1858”, гр. Хасково

 

ЦЕЛ на фестивала - Развитие и популяризация на всички видове изкуства, размяна на творческа информация и развитие на постиженията в творчеството.

 

Форма на фестивала и участници:

Отворен арт фестивал с конкурсен характер, в резултат на който се определят най-добрите от явилите се участници в отделните раздели. Мероприятието е отворено за всички читалища, ЦРД, Дворци на децата, частни школи, студиа, клубове и т.н.

Партньори

Mineralni Bani Municipality
Haskovo Municipality
Dance Club Rona
Broadway Dance Center
DTUSA
Ateneo Della Danza
Mulero
wadf
soli
Ministry of Culture Bulgaria
Micra
eTV
eTV