Общи правила

  1. Организаторите запазват право за всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение на материала, без да заплаща права и обезщетения.
  2. Ръководителите на групите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнители на сцената.
  3. Разходите по пребиваване на групите и придружаващите ги лица с пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците.
  4. Разходите за наградния фонд, техническото, сценичното и медицинското обезпечаване се поемат от организаторите.
  5. Ръководителите на групи носят отговорност за поведението на танцьорите от своите колективи по време на мероприятието.
  6. Участниците отговарят за своите костюми, реквизит и лични вещи.
  7. Музиката на хореографиите трябва да бъде предварително качена чрез онлайн платформата ни за регистрация. Съветваме Ви да носите резерв на музиката си на флаш памет.
  8. Едно и също танцово изпълнение, което се състезава в даден танцов стил, няма право да се състезава в друг танцов стил на състезанието.

9. Размери на танцовата площадка :    12 : 12 м

10. Ръководителят на групата или индивидуалният соло изпълнител е задължен да следи класирането за следващия кръг, за да се подготви с изпълнението си на време.

11. Сигурност- забранено е използването на горящи огньове, течности или други субстанции, режещи предмети, които могат да намокрят пода или да нарушат настилката.

12. Костюми- Във всички възрастови категории не трябва да бъдат излагани на показ части от тялото, които да уронват престижа и репутацията на изпълнителя. При деца сутиените следва да бъдат заменени с бюстиета.

13. Изпълнение- в категория соло всеки колектив може да се яви с максимум 6 сола във възрастова категория в състезателния стил. Един и същи солист има право да играе максимум 2 сола в категория, като в класирането остава танцът с по- висок съдийски резултат.

В категория дуети един колектив може да се яви с максимум до 3 дуета в една възрастова категория и стил

В категория групи и формации един колектив може да се яви с максимум 2 танца в една възрастова категория и стил.

ВАЖНО: Всеки колектив има право да танцува допълнителни танци в групи и формации срещу доплащане. Един допълнителен танц в танцов стил и възрастова категория се заплаща както следва:

Група - 20 лв. общо на танц;

Формация - 30 лв. общо на танц

 

Партньори