17-то ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ "ВЪЛШЕБЕН СВЯТ"

17-18-19 ЮНИ, 2022 г.

Хасково, България

Награди
Жури
Настаняване
Резултати

Партньори

Локация