Регистрация Семинари

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ И ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ: 21.05.2017 г. (НЕДЕЛЯ)

Моля, изпратете ни общ списък на участниците във фестивала!
Формуляр на заявка за участие в семинар можете да изтеглите от тук изтегли.

Партньори