Оценяване

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Съдийска колегия:

Оценяването се прави от три или от пет членно жури – специалисти в съответния стил. Съдиите оценяват по точкова система, като най- високия сбор определя победителя в групата.

Критерии и система на оценяване:

Контролът над съдийската колегия се извършва от главния съдия. Оценява се по точкова система от 1(най-лоша) до 10(най- добра) в 4 критерия. Най- вискоят сбор точки определя победителя в категорията.

Критерии при сола, дуети, групи и формации – Техника, Хореография, Изпълнение, Шоу/Имижд

Ако различни групи се окажат с резултат от еднакъв брой точки, то в този случай се взема сбора на всеки критерий по отделно. Първо се гледа "Техниката", групата с по-голям сбор точки в "Техника" минава напред в класирането, независимо дали имат еднакъв краен резултат. Ако в "Техника" сборът е един същ, то тогава се гледа резултата при следващия компонент "Хореография". По-големият сбор класира изпълнението на предно място, независимо от равния резултат. Ако и при "Хореография" са равни, се гледат точките при "Изпълнение" и т.н.

Партньори

 • Балетна формация Рона
 • Сватбена агенция Милеро
 • Балетна формация Рона
 • Flair
 • Русалка Холидейз
 • DJ Daniel Palashev
 • Пищевое оборудование
 • ОНЧ Заря
 • Artualno
 • BG Dancer
 • Aida TV
 • Хасково новини
 • Туристически информационен център
 • Автошкола
 • Сладкарски цех Дипи